Anuncis oficials

Per acord del Ple de data 25 de maig de 2022, es va acordar aprovar provisionalment el Pla especial de protecció del Conjunt Residencial de S'Agaró, així com la tramesa de l'expedient complert a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva

Pàgina 1 de 4