Júniors

Júniors

05/04/2023
júniors

El projecte Júniors té el compromís d’afavorir la dinamització i la integració dels i les joves en el teixit social del municipi.

La seva finalitat es acompanyar-los en l’adquisició d’habilitats, hàbits i valors perquè puguin entendre i posicionar-se d’una manera positiva davant la vida.

Horari: dimarts i dijous de 16h a 18:45h

Edats: de 12 a 14 anys