Divendres, 21 Setembre 2012 12:12

Ordenances generals

 1. ORDENANÇA REGULADORA DEL CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS
 2. ORDENANÇA REGULADORA DE NETEJA PUBLICA I GESTIÓ DE RESIDUS
 3. ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIO
 4. ORDENANÇA SERVEI DE TAXI
 5. ORDENANÇA REGULADORA D’ÚS PRIVATIU COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA
 6. ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
 7. ORDENANÇA D'ÚS DE PLATGES DE CASTELL-PLATJA D'ARO I S'AGARÓ
 8. REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
 9. REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I REGIM INTERN DELS SERVEIS I LES ACTIVITATS MUNICIPAL
 10. REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
 11. REGLAMENT DE L’ARXIU MUNICIPAL
 12. REGLAMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
 13. REGLAMENT DE L'ESPAI COWORKING ARO IMPULSA
 14. REGLAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE CASTELL-PLATJA D’ARO
 15. REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’HORTS ECOLÒGICS
 16. REGLAMENT DEL MERCAT DE SEGONA MA
 17. REGLAMENT DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL
 18. REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS
 19. REGLAMENT DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTARIA
 20. REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’EMISSORA MUNICIPAL DE RADIO “RADIO PLATJA D’ARO”
 21. REGLAMENT CONSELL LOCAL DESENVOLUPAMENT ECONOMIC
 22. REGLAMENT SERVEI DE TRANSPORT SOCIAL
 23. REGLAMENT DEL SERVEI DE CENTRE DE FORMACIO DE PERSONES ADULTES
 24. REGLAMENT FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT DE CENTRE DE DIA
 25. MANUAL OPERATIU OCUPACIÓ SOBRE LA VIA PÚBLICA
 26. REGLAMENT CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
 27. REGLAMENT D'HONOR I DISTINCIONS
 28. REGLAMENT PARTICIPACIO CIUTADANA
 29. REGLAMENT REGULADOR SERVEI DEIXALLERIA MUNICIPAL
 30. REGLAMENT REGULADORA DEL MERCAT DE MARXANT EXPECIALITATS EN PRODUCTES ARTESANS DEL TERME MUNICIPAL
 31. REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE CEMENTIRI
 32. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I ALTRES MESURES ADRECADES A FACILITAR EL DESPLACAMENT DE LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
 33. ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE SEGURETAT I DE MESURA DEL SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI DE SERVEIS
 34. MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE CASTELL-PLATJA D'ARO
 35. REGLAMENT DEL SERVEI D’APARCAMENT D’AUTOCARAVANES
 36. ORDENANÇA REGULADORA DELS HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC DE CASTELL-PLATJA D'ARO
 37. ORDENANÇA REGULADORA D'ASPECTES ORNAMENTALS DELS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC
 38. ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONDICIONS DELS ESTABLIMENS PÚBLICS, RESTAURACIÓ, ESPECTACLES I/O ACTIVITATS RECREATIVES
 39. REGLAMENT REGULADOR EN MATERIA DE TELETREBALL DE L’ AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Llegir 34411 vegades