tràmits

etramb

Accés al e-TRAM

Per a la tramitació telemàtica es requereix de l'IdCAT mòbil o d'un certificat digital: idCAT, DNIe, Cl@ve PIN24 i altres.

VÍDEOS EXPLICATIUS:

Com obtenir el idCAT mobil
- Com obtenir el Certificat digital idCAT

L' e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Podeu solucionar qualsevol dubte o trobar més informació aquí

Una vegada a la plataforma e-TRAM cal revisar els avisos legals existents a la mateixa pàgina.

Dimecres, 10 Agost 2011 13:18

Validació de documents

Els documents que podeu verificar amb aquesta opció porten signatura electrònica reconeguda, és a dir, signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut emès per l’Agència Catalana de Certificació i generada emprant un dispositiu segur, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s’equipara a la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en paper.

Accés a la pàgina per validar documents signats electrònicament