Per acord del Ple de l'ajuntament de data 30 de novembre de 2022, es va aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic per a la determinació dels usos de la parcel·la d'equipaments públics de l'Escola Fanals, i s'ha donat trasllat de l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva

Descarrega PDF

Publicat a Anuncis oficials
Pàgina 1 de 4