Dimarts, 14 abril 2020 14:53

Covid19·Memòria Policia Local

Balanç d'un mes d'estat d'alarma

Publicat a Notícies

Per acord del Ple de data 18 de març de 2020, es va acordar verificar el Text refós del Pla Especial Urbanístic del Mas Candell, el qual incorpora les prescripcions de l’acord de suspensió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 13 de febrer de 2019, així com la seva tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.

Publicat a Anuncis oficials
Dimarts, 24 Març 2020 09:19

Covid19·Declaració institucional

Mesures pressupostàries davant el brot de Covid-19

Publicat a Notícies
Dilluns, 23 Març 2020 09:45

Covid19·Certificat autoresponsable

Desplaçaments a partir del 23 de març de 2020

Publicat a Notícies
Dimarts, 10 Març 2020 07:27

Èxit de la 3a Caminada per la Igualtat

Hi participen gairebé 350 persones que recorren 7 km

Publicat a Notícies
Divendres, 06 Març 2020 09:51

50 anys Skäl Internacional a Girona

Entitat amb 365 clubs a 101 països i 15.000 membres

Publicat a Notícies
Dijous, 05 Març 2020 09:16

Servei d’àpats socials a domicili

Adreçat a gent gran, persones dependents o vulnerables

Publicat a Notícies
Dimecres, 04 Març 2020 16:12

Campanya “T’ho estàs perdent”

Iniciativa per a una major difusió de l’esport femení

Publicat a Notícies

Aquest termini d’informació pública s'ha vist suspès com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat en el BOE de 14 de març de 2020. El termini es reprendrà en el moment en què perdi vigència el referit decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix

Anunci

Projecte

Document comprensiu

Publicat a Anuncis oficials
Pàgina 7 de 53