Dimarts, 30 Desembre 2014 09:16

Càlcul IVTNU 2015

 

 

Els càlculs que s'ofereixen en aquesta opció no tenen efectes vinculants per a l'Administració, essent únicament de caràcter informatiu i només per aquelles transmissions produïdes a partir del dia 1 de gener de 2015.

* CAMPS OBLIGATORIS

Tipus

Referència cadastral

Data transmissió actual * · + info

Data d'anteriors transmissions * · + info

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

Percentatge transmissió *

%

%

%

%

%

Valor cadastral del sòl * · + info

€ (no introduir punts, només comes pels decimals. Exemple: 3000,85)

 

Bonificació · + info · (únicament herències) empadronats al municipi que compleixin els requisits.

Llegir 8317 vegades