Dimecres, 01 Gener 2020 08:12

Recaptació 2019

Documents any 2020

1 - Sol·licitud Duplicat de rebuts

2 - Sol·licitud Devolució de fiança en metàl·lic

3 - Sol·licitud Devolució aval bancari

4 - Sol·licitud Fraccionament de l'IBI

5 - Sol·licitud Domiciliació bancària

6 - Calendari del contribuent

7 - Autorització de tràmits

Llegir 16361 vegades