Dimarts, 14 Juny 2022 07:33

Expedient GENE2020000680, relatiu a l’aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM núm. 10. Modificació a l'àmbit del PA7 Mas Ros.

Per acord del Ple de l'ajuntament de data 25 de maig de 2022, es va aprovar provisionalment la Modificació puntual del POUM núm. 10. Modificació a l'àmbit del PA7 Mas Ros, així com la seva tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva.

Llegir 566 vegades