Divendres, 10 Juny 2022 08:55

Expedient GENE2022002458, relatiu a l'aprovació definitiva del Projecte de reparcel.lació voluntària del Polígon d'Actuació PA30-RH1 Port d'Aro, i l'aprovació del Conveni urbanístic de gestió en relació amb el PA30-RH1 Port d'Aro

Llegir 118 vegades