Dilluns, 11 abril 2022 06:51

Expedient GENE2022002458, relatiu a la informació pública del Projecte de reparcel.lació voluntària del Polígon d'Actuació PA30-RH1 Port d'Aro, i del Conveni urbanístic de gestió en relació amb el PA30-RH1 Port d'Aro

Llegir 51 vegades