Dijous, 20 Gener 2022 06:02

Expedient GENE2020000680, relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 10. Modificació en l'àmbit del PA.7 Mas Ros

Per acord del Ple de la Corporació, en sessió de data 22 de desembre de 2021, es va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 10. Modificació en l'àmbit del PA.7 Mas Ros.

Edicte

Projecte

Document comprensiu

Llegir 93 vegades