Dilluns, 15 Març 2021 06:34

Expedient GENE2019000500, relatiu a l’aprovació de la correcció d'errades materials del document del Pla de Millora Urbana PMU-1 "Plaça Doctor Trueta" aprovat definitivament

Llegir 158 vegades