Dimecres, 07 Octubre 2020 05:22

Expedient GENE2020001254, relatiu a la informació pública d’un Projecte d’Actuació Específica

S’exposa al públic que la societat International School Costa Brava, SL, ha sol·licitat a aquesta Corporació la tramitació d’un Projecte d’Actuació Específica (PAE), en sòl no urbanitzable, a la finca del Mas Cruanyes, per a destinar la finca a usos docents i d’educació en el lleure, així com estudi de mobilitat.

Descarrega PDF

Fi termini exposició pública: 5 de novembre de 2020

 

Llegir 316 vegades