Dimarts, 12 Mai 2020 05:50

Aprovació dels aclariments per a la correcta interpretació i aplicació de l’Ordenança per a la protecció del medi ambient per emissió de sorolls i vibracions, produïdes amb ocasió de treballs en la via pública i per les obres de construcció

Llegir 342 vegades