Dilluns, 30 Març 2020 09:48

Expedient GENE2018000783, relatiu a la validació del Text refós del Pla Especial Urbanístic Mas Candell

Per acord del Ple de data 18 de març de 2020, es va acordar verificar el Text refós del Pla Especial Urbanístic del Mas Candell, el qual incorpora les prescripcions de l’acord de suspensió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 13 de febrer de 2019, així com la seva tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.

Llegir 336 vegades