Dimecres, 04 Març 2020 06:18

Modificació puntual del POUM núm. 7, a l’àmbit de l’illa conformada pels carrers avinguda Cavall Bernat - Sa Pubiatina - Punta Rocosa

Aquest termini d’informació pública s'ha vist suspès com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat en el BOE de 14 de març de 2020. El termini es reprendrà en el moment en què perdi vigència el referit decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix

Anunci

Projecte

Document comprensiu

Llegir 307 vegades