Dimecres, 08 Gener 2020 08:24

Expedient GENE2019007848, relatiu a la suspensió facultativa de procediments i atorgament de llicències urbanístiques a l'àmbit del PA37 "Mas Sais - Pinell"

Llegir 319 vegades