Dijous, 11 Octubre 2018 07:51

Expedient GENE2018000959, relatiu al Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació PA31-Oest de Sant Pol 1

Llegir 442 vegades