Divendres, 13 Juliol 2018 08:22

Expedient GENE2018000037, Projecte d'urbanització de l'àmbit delimitat per el Polígon d'actuació PA32 - Oest de Sant Pol

Llegir 413 vegades