Dilluns, 07 Novembre 2022 17:55

Pensem el nou Passeig Marítim

Procés participatiu sobre el projecte de reurbanització

Publicat a Notícies

Per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de data 28 de setembre de 2022, es va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de protecció del conjunt residencial de S'Agaró

Descarrega PDF

Descarrega anunci

Publicat a Anuncis oficials

Per acord del Ple de l'ajuntament de data 30 de novembre de 2022, es va aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic per a la determinació dels usos de la parcel·la d'equipaments públics de l'Escola Fanals, i s'ha donat trasllat de l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva

Descarrega PDF

Publicat a Anuncis oficials
Pàgina 1 de 11