Dilluns, 13 Desembre 2010 09:59

Política ambiental

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro en el seu afany per esdevenir exemple de gestió ambiental i essent conscients que el desenvolupament de les seves activitats i prestacions de servei incideixen en gran part en les condicions ambientals del terme municipal ha decidit implantar un sistema de gestió ambiental a les seves instal·lacions i serveis que desenvolupa des de l’àrea de Medi Ambient.

El sistema de gestió ambiental serà reflex de la intenció de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro de desenvolupar les seves activitats de manera respectuosa amb el medi ambient, prevenir la contaminació i garantir un desenvolupament sostenible de l’entitat; i per tot això l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro assumeix els següents compromisos:


1. Complir i fer complir, en la mesura de les competències que per Llei són assumides per aquest Ajuntament, la normativa ambiental, així com la que l'Ajuntament subscrigui voluntàriament, treballant per arribar als cims més alts de protecció ambiental.
2. Integrar la política ambiental en la estratègia de gestió del municipi, tenint sempre present les condicions ambientals a l’hora de planificar i prendre decisions en totes les activitats i els serveis que es presten, així com l’adopció de mesures de prevenció de la contaminació, especialment en casos d’incidents o accidents.
3. Preservar l’entorn municipal i compatibilitzar la nostra missió de garantir un servei d’alta qualitat i el desenvolupament econòmic del municipi, amb la premissa bàsica de la preservació del medi ambient i els recursos naturals, en un procés de millora contínua.
4. Establir programes de sensibilització social per difondre el valor i la necessitat de protecció del medi ambient en el municipi.
5. Involucrar-hi les empreses que treballen per l'Ajuntament, perquè adoptin en les seves operacions mesures ambientals equivalents a les nostres, considerant la variable ambiental amb referència per a la contractació i renovació de serveis.
6. Promoure la millora ambiental i les activitats sostenibles; col·laborar amb les organitzacions governamentals interessades; i prestar especial atenció a les empreses ubicades en el municipi, als nostres veïns i visitants.

Les actuacions adoptades per l'Ajuntament seran dinàmiques, es revisaran periòdicament, es comunicaran a tot el personal i es posaran a disposició del públic en general.

EMAS Platja d'Aro

Llegir 2844 vegades