Dilluns, 21 Març 2011 09:42

Agenda 21

Documents del Pla d'acció local per a la sostenibilitat

 

1 - Memòria descriptiva:

Introducció i medi físic (2 Mb)

Sostenibilitat ambiental (18,1 Mb)

Sostenibilitat economica (1,7 Mb)

Sostenibilitat social (4,8 Mb)2 - Diagnosi Estratègica (1,3 Mb)3 - Pla de participació i de comunicació (1,8 Mb)4 - Pla d'acció local per a la sostenibilitat (787,3 Kb)5 - Estudi de connecivitat social, paisatgística i ecològica:

Usos sól (3,8 Mb)

Matriu biofísica (2,3 Mb)

Matriu social (3,4 Mb)

Paisatge (3,4 Mb)

Dispersió fauna (19,3 Mb)

Espais d'Interès Estratègic per a la Connectivitat (EIEC) (19,2 Mb)

Fragmentació (3,6 Mb)

Punts crítics (3,5 Mb)

Estudi de connectivitat (7,6 Mb)


6 - Pla de foment per a la connectiviat (1,3 Mb)

7 - Règim d'usos i condicions d'ordenació del sòl no urbanitzable (80,3 Mb)

8 - Diagnosi del litoral i risc geològic (4,9 Mb)

9 - Pla integral del cicle de l'aigua (12,2 Mb)

10 - Directrius per millorar la mobilitat urbana i el foment del transport públic (3,8 Mb)

11 - Pla d'acció per a l'energia sostenible (1,4 Mb)

Llegir 5353 vegades