Dimecres, 20 Juliol 2016 07:51

Pla director d'equipaments · Fase de diagnosi · Taller participatiu

PLA DIRECTOR D’EQUIPAMENTS

FASE DE DIAGNOSI · TALLER PARTICIPATIU

En el marc de la fase de diagnosi del procés d’elaboració del Pla Director d’Equipaments, es preveu la celebració de dos tallers participatius. Un amb representants de tots els grups polítics municipals (Comissió mixta ampliada), per valorar la dotació actual d’equipaments; i un altre amb una mostra representativa de ciutadans mitjançant un taller de diagnosi sobre la dotació actual d’equipaments amb ciutadans.

 

Objectiu

Valorar la dotació actual d’equipaments a partir de grans àmbits d’anàlisi.

 

Presentació

Després de la recollida d’informació sobre els equipaments existents per a poder elaborar l’inventari i la seva valoració amb els tècnics municipals, es planteja el taller amb ciutadania com un espai de valoració de l’oferta actual d’equipaments, tot identificant les fortaleses i les debilitats existents. Amb la col·laboració de la consultoria Neopolis es farà una proposta d’àmbits d’anàlisi, a partir de la informació obtinguda i els temes claus que cal treballar en el taller.

 

Calendari

Dilluns 27 de març · 19.30-21.30 h

Centre Cívic Vicenç Bou. Platja d’Aro

 

Participants

Entre 15-20 ciutadans de diferents edats, territori, gènere i perfil.

 

Sistema per a escollir els participants

S’obre un procés informatiu i de recollida de propostes de persones que els interessi participar d’aquest espai de debat.

El procés recollirà l’interès de persones i la descripció del seu perfil, i posteriorment es farà una selecció per a poder garantir que hi hagi el màxim de representativitat.

En el cas de que hi hagi algun perfil que no estigui cobert, des de l’àrea de Participació Ciutadana es realitzarà una recerca de ciutadans que compleixin amb aquest.

Requisit: empadronats o residents de segona residència des de fa més de 5 anys.

Criteris d’exclusió: electes en el últim procés electoral municipal

 

Calendari

Dimecres 8 de febrer · Comissió de Territori i Ciutadania; aprovació del procés

Del 13 al 13 de març · Difusió del procés i inscripcions del interessats

14-15 de març · Treball tècnic: selecció dels participants per a garantir distribució de perfils

Dilluns 20 de març · Comissió Informativa de Participació Ciutadana: aprovació de la selecció de candidats

Dilluns 27 de març · Realització del taller

 

Formulari d’inscripció

Llegir 878 vegades