Divendres, 26 abril 2013 08:06

Retribucions

Les retribucions del càrrecs electes de la legislatura 2015-2019 es van assignar per acord de Ple de data 8 de juliol de 2015. Els principals punts de l’acord són:

Règim de dedicació parcial - Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

Règim d'indemnitzacions per assistència:

a) Sessions del Ple · 550 euros
b) Sessions de la Junta de Govern · 185 euros
c) Sessions de les Comissions Informatives · 65 euros
d) Sessions de la Junta de Portaveus · 65 euros
e) Sessions de la Comissió tècnica d'activitats i del Comitè de Seguretat i Salut · 65 euros
f) Sessions del Consell Escolar Municipal · 65 euros
g) Mesa de contractació · 65 euros

TOPALL D’ASSISTÈNCIES RETRIBUÏDES ALS ÒRGANS COL·LEGIATS, EXCEPTE PLE I JUNTA DE GOVERN:

 • Regidors/es equip de Govern · 43
 • Regidors/es Oposició · 61

Aquest topall és de caràcter anual i estarà comprès cada any entre el dia 1 de juliol d’aquest i el 30 de juny de l’any següent.

 

Retribucions càrrecs electes any 2015:

Sr. Joan Giraut i Cot
Alcalde, Economia, Hisenda i Règim Interior
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència / Dedicació exclusiva (a partir de juny de 2015)
  Retribucions any 2015 (brut): 41.036'22 euros
 • Diputació de Girona (presidència -fins a juny de 2015-)
  Retribucions any 2015 (brut): 33.203,20 euros
 
Sr. Josep Maria Solé i Chavero
Acció Territorial, Protecció Civil i Medi Ambient · 2n Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 15.175,00 euros
 
Sra. Imma Gelabert i Casadevall
Turisme, Dinamització Cultural i Comunicació · 3a Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 14.535,95 euros
 
Sra. Dolors Guirado i Iruela
Governació, Recursos Humans i Via Pública · 5a Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 15.240,00 euros
 • Consell Comarcal del Baix Empordà (consellera)
  Retribucions any 2015 (brut): pendent
 
Sr. Lluís Pujol i Pijuan (regidor a partir de juny de 2015)
Cultura, Patrimoni i Noves Tecnologies · Adjunt a l'alcaldia
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Dedicació parcial
  Retribucions any 2015 (brut): 12.617,99 euros
 
Sr. Antoni Botellé i Vila
Serveis, Esport, Infància i Joventut · Adjunt a l'alcaldia
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Dedicació parcial
  Retribucions any 2015 (brut): 23.430'07 euros
 
Sr. Albert López i Tauler (regidor fins a juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 6.650,00 euros
 
Sr. David Prohias i Massaguer (regidor fins a juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 6.280,00 euros
 
Sra. Núria Giralt i Comadira (regidora fins a juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Dedicació parcial
  Retribucions any 2015 (brut): 10.502,17 euros
 
Sr. Maurici Jiménez i Ruíz
Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació · 1r Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència / Dedicació parcial (a partir de juny de 2015)
  Retribucions any 2015 (brut): 25.410,03 euros
 
Sra. Mónica Ríos i García
Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència / Dedicació parcial (a partir de juny de 2015)
  Retribucions any 2015 (brut): 15.894,85 euros
 
Sr. Miquel Àngel Chamorro i Mediano (regidor a partir de juny de 2015)
Ensenyament i Seguretat Ciutadana · 4t Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 7.735,00 euros
 
Sra. Pilar Ferrero i Fresno
Benestar Social i Salut Pública
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència / Dedicació parcial (a partir de juny de 2015)
  Retribucions any 2015 (brut): 14.789,85 euros
 
Sra. Dolors Padilla i Richart (regidora fins a juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 1.560,00 euros
 • Consell Comarcal del Baix Empordà (vicepresidència tercera -fins a juny de  2015-)
  Retribucions any 2015 (brut): pendent
 
Sr. Martí Duran i Pons (regidor fins a juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 1.690,00 euros
 
Sra. Mercè Safont i Vicente (regidora fins a juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 2.210,00 euros
 
Sra. Estel Rodríguez i Iglesias
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència · Retribucions any 2015 (brut): 9.610,00 euros
 • Consell Comarcal del Baix Empordà (consellera)
  Retribucions any 2015 (brut): pendent
 
Sra. Montserrat Rovira i Ramos (regidora a partir de juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 3.760,00 euros
 
Sr. Robert Rodríguez i Astor (regidor a partir de juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 4.345,00 euros
 
Sr. Pedro Torres i López
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 10.260,00 euros
 
Sra. Marta Caballero i Torres (regidora a partir de juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 5.320,00 euros
 
Sr. José Luís Villa (regidor a partir de juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 5.840,00 euros
 
Sr. Peter Kosidlo
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2015 (brut): 14.635,00 euros
Llegir 7639 vegades