Dilluns, 18 Març 2013 07:49

Partit dels Socialistes de Catalunya

Partit dels Socialistes de Catalunya

http://castell-platjadaro.blogspot.com.es/

Integrants del consistori

Sr. Maurici Jiménez i Ruiz
Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació · Ensenyament i Seguretat Ciutadana
1r Tinent d'alcalde
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
maurici.jimenez@platjadaro.cat
 
Sra. Mónica Ríos i García
Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 818 341
monica.rios@platjadaro.cat
 
Sra. Pilar Ferrero i Fresno
Benestar Social i Salut Pública
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 819 473
pilar.ferrero@platjadaro.cat
Divendres, 15 Març 2013 13:24

Convergència i Unió

Convergència i Unió

Seu local: Av. Cavall Bernat,27 · 2n 2a

www.ciu.cat/platjadaro

Integrants del consistori

Sr. Joan Giraut i Cot
Alcalde, Economia, Hisenda i Règim Interior
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
alcaldia@platjadaro.cat
 
 
Sr. Josep Maria Solé i Chavero
Acció Territorial, Protecció Civil i Medi Ambient · 2n Tinent d'alcalde
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 816 463
jmsole@platjadaro.com
 
 
Sra. Imma Gelabert i Casadevall
Turisme, Dinamització Cultural i Comunicació · 3a Tinent d'alcalde
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 179
imma.gelabert@platjadaro.cat
 
 
Sra. Dolors Guirado i Iruela
Governació, Recursos Humans i Via Pública · 5a Tinent d'alcalde
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
dolors.guirado@platjadaro.cat
 
 
Sr. Lluís Pujol i Pijuan
Cultura, Patrimoni i Noves Tecnologies · Adjunt a l'alcaldia
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 804 207
lluis.pujol@platjadaro.cat
 
 
Sr. Antoni Botellé i Vila
Serveis, Esport, Infància i Joventut · Adjunt a l'alcaldia
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
antoni.botelle@platjadaro.cat
 

 

Divendres, 15 Març 2013 10:15

Govern

La junta de govern local depèn de l’Alcalde i té com a principal finalitat la de col·laborar amb ell en l’exercici de les seves atribucions. La junta de govern local està integrada doncs, per l’Alcalde i pels regidors nomenats per aquest en un nombre no superior a un terç dels membres del Consistori.

La seva atribució principal és la d’assessorament i assistència de l’Alcalde en l’exercici de les seves tasques. També li correspon l’exercici de les atribucions que li siguin delegades per l’Alcalde i pel ple. Les sessions no són públiques, però en el termini de deu dies des de la seva celebració, tots els membres del Consistori tenen a la seva disposició una còpia de l’acta de la sessió.

Les juntes de govern local poden tenir caràcter ordinari, amb una periodicitat no superior als quinze dies; o bé extraordinàries i urgents, que se celebren quan així ho disposa l’Alcalde. De totes maneres, a l’inici de la sessió, la majoria dels seus membres n’han de declarar la urgència.


Calendari de treball:
Sessions ordinàries: setmanalment, dijous no festius (20.30 h)

Junta de govern:

Sr. Joan Giraut i Cot
Alcalde, Economia, Hisenda i Règim Interior
  • Horari de visites · Prèvia concertació
  • De dilluns a divendres 12.30-15 h (excepte festius)
  • Contacte
  • T 972 817 284
alcaldia@platjadaro.cat
 
Sr. Maurici Jiménez i Ruiz
Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació · Ensenyament i Seguretat Ciutadana
1r Tinent d'alcalde
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
maurici.jimenez@platjadaro.cat
 
Sr. Josep Maria Solé i Chavero
Acció Territorial, Medi Ambient i Protecció Civil · 2n Tinent d'alcalde
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 816 463
jmsole@platjadaro.com
 
Sra. Imma Gelabert i Casadevall
Turisme, Dinamització Cultural i Comunicació · 3a Tinent d'alcalde
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 179
imma.gelabert@platjadaro.cat
 
Sra. Dolors Guirado i Iruela
Governació, Recursos Humans i Via Pública · 5a Tinent d'alcalde
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
dolors.guirado@platjadaro.cat
 
Sra. Mónica Ríos i García
Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 818 341
monica.rios@platjadaro.cat
 
 
Sr. Lluís Pujol i Pijuan
Cultura, Patrimoni i Noves Tecnologies · Adjunt a l'alcaldia
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 804 207
lluis.pujol@platjadaro.cat
 
Sra. Pilar Ferrero i Fresno
Benestar Social i Salut Pública
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 819 473
pilar.ferrero@platjadaro.cat
Sr. Antoni Botellé i Vila
Serveis, Esport, Infància i Joventut · Adjunt a l'alcaldia
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
antoni.botelle@platjadaro.cat
Pàgina 2 de 2