Imprimir aquesta pàgina
Dijous, 21 Març 2013 13:14

El Ple

El ple és un òrgan col·legiat integrat per la totalitat dels regidors de l’Ajuntament que han pres possessió. És presidit per l’Alcalde i té atribucions de caràcter polític, normatiu, d’organització, de representació, d’identitat municipal i de control de la gestió política.

El funcionament del ple de l’Ajuntament ha d’atendre les necessitats i respondre a uns determinats principis: dret de participació de tots els membres en el desenvolupament de les sessions i en l’adopció dels acords del ple; transparència i participació ciutadana; i d’objectivitat, racionalitat i eficàcia.

Està establerta una periodicitat mínima per a les sessions ordinàries de ple, si bé existeix la possibilitat de convocar sessions extraordinàries del ple, que són aquelles en les que només es poden debatre les qüestions expressament previstes a l’ordre del dia.

Els acords es poden adoptar per assentiment o mitjançant votació. Si hi ha empat, cal fer una segona votació, i si l’empat es manté, decideix el vot de qualitat de l’Alcalde. Com a principi general doncs, els acords del ple s’aproven per majoria simple de vots, és a dir, amb l’únic requisit que hi hagi més vots a favor que en contra. Tanmateix, la llei preveu que, en determinats casos i, degut a la transcendència especial d’alguns afers, l’adopció dels acords municipals sigui sotmesa a un quòrum especial o qualificat.

Calendari de treball:
Sessions ordinàries: mensualment, el segon o tercer dimecres no festiu (20.30 h).
Es faculta a l'alcaldia a per suspendre la celebració dels plens d'agost i gener.

Membres del Ple:

Sr. Joan Giraut i Cot

Alcalde, Economia, Hisenda i Règim Interior

30 de juny de 1991 al 17 de setembre de 2009 i 11 d'abril de 2011 a l'actualitat

Nascut a Puigcerdà (La Cerdanya) el 15 de maig de 1945, té el seu primer contacte amb la vila de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró l’any 1960. Realitza estudis de peritatge mercantil i desenvolupa tasques empresarials en el món turístic i comercial. Casat i amb tres fills.

Ha estat president a les comarques de Girona d’UDC (2004 -2008), i és regidor de l’Ajuntament de Castell–Platja d’Aro des de 1987, actualment com a independent dins el grup de CiU, i alcalde en dues etapes 1991-2009 i de 2011 a l’actualitat.

Ha estat President de la Diputació de Girona (2013-2015), institució on ha estat diputat en dos períodes (1991-1995 i 1999-2015), on també ha estat vicepresident del Patronat de Turisme Girona Costa Brava en dues etapes (1999-2007 i 2011-2013).

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
alcaldia@platjadaro.cat
 

Sr. Josep Maria Solé i Chavero

Acció Territorial, Protecció Civil i Medi Ambient · 2n Tinent d'alcalde

Sant Feliu de Guíxols (Girona), 1969. Llicenciat en Dret (UAB), especialitzat en Gestió de Serveis Públics (IESE), Dret Local (UdG) i Dret Urbanístic (UdG). Consultor en gestió de serveis socials, i director i advocat de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines. A l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha exercit com a regidor de Serveis Generals i Esports (1999-2007) i d’Urbanisme, Medi Natural i Projectes Estratègics (2011-2015). Ha estat conseller comarcal de Joventut i Esports (1999-2003) i delegat territorial a Girona del Departament de Benestar Social (2000-2004).

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 816 463
jmsole@platjadaro.com
 

Sra. Imma Gelabert i Casadevall

Turisme, Dinamització Cultural i Comunicació · 3a Tinent d'alcalde

Castell-Platja d’Aro (Girona), 1968. Graduada en Turisme, títol nivell D de català, i postgrau en Gestió i Administració Local. Exerceix d’administradora en els negocis familiars d’allotjament turístic, instal·lacions esportives i restauració. Regidora a l’Ajuntament de Castell–Platja d’Aro des de l’any 2007, actualment com a independent dins el grup de CiU, al capdavant de les regidores de Comerç, Turisme, Empresa, Ocupació, Promoció Econòmica i Comunicació (2007-2009 i 2011-2015).

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 179
imma.gelabert@platjadaro.cat
 


Sra. Dolors Guirado i Iruela

Governació, Recursos Humans i Via Pública · 5a Tinent d'alcalde

Sant Antoni de Calonge (Girona), 1957. Formació en Decoració de Pastisseria i Curs Superior en Direcció i Administració d'Empreses iniciat. Professionalment ha exercit en l’àmbit de la moda i l'hoteleria, i és propietària i gerent d'una botiga de moda a Platja d'Aro. Viu al municipi des de l'any 1977. Presidenta de la secció local de CDC des de 2008. Ha estat regidora de Règim Interior i Recursos Humans a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (2011-2015), i d’ençà de l’any 2011 consellera comarcal del Baix Empordà i Presidenta de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà.

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
dolors.guirado@platjadaro.cat
 

Sr. Lluís Pujol i Pijuan

Cultura, Patrimoni i Noves Tecnologies · Adjunt a l'alcadia

Sant Feliu de Guíxols, 1961 (Baix Empordà), viu a Platja d'Aro des del 1968. Graduat Social-Tècnic en Relacions Laborals (Universitat de Barcelona); i títol professional d'Agent de la Propietat Immobiliària (Ministeri d'Obres Públiques), és assessor d'empreses i del mercat immobiliari. Ha estat regidor a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro de 1987 a 1995, i de 1996 a 1999 assumint les àrees d’hisenda i cultura. Actualment és regidor independent dins el grup de CiU, i conseller comarcal.

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 804 207
lluis.pujol@platjadaro.cat
 


Sr. Antoni Botellé i Vila

Serveis, Esport, Infància i Joventut · Adjunt a l'alcaldia

Mollerussa (Lleida), 1950. Formació en programació COBOL, exerceix professionalment com a empresari turístic i social. Viu al municipi des de 1964. És regidor de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro des de 2005, amb diverses responsabilitats: Esports i Joventut (2005-2007), Serveis i Sostenibilitat (2007-2011), i adjunt a Alcaldia i Serveis i Sostenibilitat (2011-2015).

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
antoni.botelle@platjadaro.cat
 

Sr. Maurici Jiménez i Ruíz

Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació · Ensenyament i seguretat ciutadana
1r Tinent d'alcalde

Girona, 1980. Tècnic en Disseny Gràfic i Autoedició (Escola d’Art d’Olot), especialització en Comunicació Audiovisual i Multimèdia (EU ERAM-UdG), màster en Producció per Mitjans (Universitat de Lincoln), i doctorat en Producció Audiovisual (Universitat de Northampton). Productor audiovisual, i professor a l'Escola Universitària ERAM-UdG. Regidor a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro des de l’any 2013, i portaveu del Grup Municipal del PSC des de 2014.

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
maurici.jimenez@platjadaro.cat
 

Sra. Mónica Ríos i García

Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària

Nascuda al municipi l’any 1977, és diplomada en Ciències Empresarials (UdG) i títol superior en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada al Treball i Seguretat Laboral. Exerceix professionalment com a assessora d'empreses. És regidora a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro des de l’any 2011.

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
monica.rios@platjadaro.cat
 

Sra. Pilar Ferrero i Fresno

Benestar Social i Salut Pública

Nascuda l’any 1961 a Tabara (Zamora), resideix a Castell d’Aro d’ençà de 1992. Tot i que la seva formació és d’Auxiliar d’Infermeria, durant 15 anys ha exercit com a auxiliar de farmàcia, i actualment professionalment és responsable de cuina i manteniment d’una masia rural. És regidora a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro des del 2007, a on ha estat responsable de les àrees d'Esport, Sanitat, Centres Cívics i Sanitat (2009-2011).

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
pilar.ferrero@platjadaro.cat
 

Sra. Estel Rodríguez i Iglesias

Llagostera (Girona), 1976. Llicenciada en Dret (UdG), Gemmòloga (UB), Diamond Grader (HRD) i títol mitjà de Piano i Clavicèmbal (Conservatori de Girona). Viu al municipi des de 1979, i treballa al negoci familiar fundat l’any 1948, la Joieria Rodriguez, amb servei a Platja d'Aro des de 1960. Regidora a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro des de 2011, i consellera del grup d'ERC al Consell Comarcal del Baix Empordà, des del 2013.

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
estel.rodriguez@platjadaro.cat
 

Sra. Montserrat Rovira i Ramos

Castell d’Aro, 1967. Diplomada en Comunicació i Relacions públiques (UdG), Màster en Comunicació Empresarial i Institucional (UAB) i Especialització universitària en Xarxes Socials i Comunitats Virtuals (UOC). Vinculada professionalment amb l’Hospital de Palamós des de 1994, hi ha exercit de cap de Comunicació (2001-2013) i actualment com a tècnica del departament d’Innovació i Recerca, coordinant projectes de recerca clínica i epidemiològica. En el present mandat s’estrena com a regidora a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. És secretària de comunicació d’ERC a nivell local, secretària de política municipal a la Federació comarcal, i ha exercit com a secretària d’imatge i comunicació a la Federació regional de Girona.

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
montserrat.rovira@platjadaro.cat
 

Sr. Robert Rodríguez i Astor

Castell-Platja d'Aro, 1967. Estudis de Ciències Polítiques i Direcció de Campanyes Electorals. Regenta una empresa familiar del sector comerç al detall al municipi. En el present mandat s’estrena com a regidor a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. A nivell orgànic dins d’ERC és Secretari de Campanyes a la Federació Regional de Girona.

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
robert.rodriguez@platjadaro.cat
 

Sr. Pedro Torres i López

Beas de Segura (Jaén), 1960. Estudis de Magisteri (Colegio Universitario de Jaén) i auxiliar major Diplomat de Farmàcia (UB). Exerceix professionalment com a auxiliar major diplomat de farmàcia a Castell d’Aro. Viu al municipi des de 1985, on ha participat activament en moltes entitats i associacions. És regidor a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro de 2002, on durant uns anys (2009-2011) va assumir la delegació de Serveis Socials i Joventut, Ensenyament i Participació Ciutadana. En el present mandat s’estrena com a conseller al Consell Comarcal del Baix Empordà.

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
p.torres@platjadaro.cat
 

Sra. Marta Caballero i Torres

Castell-Platja d’Aro, 1986. Després d’estudiar a l’institut Ridaura de Castell d’Aro ha realitzat estudis d’administració, màrqueting i atenció al client; i també d’imatge personal i estètica. Professionalment també ha treballat en els dos àmbits. A nivell polític s’estrena durant aquest mandat com a regidora a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro..

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
marta.caballero@platjadaro.cat
 

Sr. Jose Luís Villa i Montava

Saragossa, 1962. Estudis de Noves Tècniques de Venda i Màrqueting, i d’Agent Comercial. Ha exercit professionalment com a agent, director i delegat comercial de diverses empreses d’àmbits diversos. Milita a Ciutadans des de l’any 2012, on ha esta coordinador de l’agrupació local fins l’any 2015. En el present mandat s’estrena com a regidor a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284

jluis.villa@platjadaro.cat
 

Sr. Peter Kosidlo

Hirschberg (Alemanya), 1939. Enginyer Industrial (Frankfurt), diplomat en Direcció i Gestió d’Empreses Turístiques i Màrqueting Turístic (CEET). Viu a Platja d’Aro des de l’any 1962. Empresari i emprenedor local, és director dels Apartaments Turístics Kosidlo, des de l’any 1974. Ha estat membre de l’Associació Turística d’Apartaments, i de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. President del Club de Tir Olímpic Platja d’Aro, des de 1990. Present a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro des de 2011, n’ha estat regidor de Seguretat Ciutadana (2011-2015).

  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
peter.kosidlo@platjadaro.cat
Llegir 12349 vegades