Mostrant articles per etiqueta: urbanisme

Per acord del Ple de l'ajuntament de data 25 de maig de 2022, es va aprovar provisionalment la Modificació puntual del POUM núm. 10. Modificació a l'àmbit del PA7 Mas Ros, així com la seva tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva.

Publicat a Anuncis oficials

Treball del model de futur de la via central

Publicat a Notícies
Pàgina 2 de 11