Ajuntament

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)

 

Integrants dels consistori

Montserrat Rovira i Ramos

Acció Territorial i Urbanisme · 1a Tinent d'alcalde

 

Joan Barceló i Marull 

Promoció Econòmica, Activitats Econòmiques i Via Pública · 5è Tinent d'alcalde

 

Jenny Xufré i Marcé 

Turisme

Dilluns, 18 Març 2013 08:24

Partit Popular de Catalunya

Partit Popular de Catalunya

Seu local: C/ Dr. Fleming, 21

T 972 825 993 · F 972 827 277

Integrants del consistori

Sr. Peter Kosidlo
    • Horari de visites
    • Prèvia concertació
    • Contacte
    • T 972 817 284
peter.kosidlo@platjadaro.com
 

 

La Vall d’Aro en Comú – En Comú Guanyem (VAeC-EGG)

 

Integrants del consistori

Pedro Torres i López 

Infància, Joventut i Esports · 3r Tinent d'alcalde 

Partit dels Socialistes de Catalunya

 

Integrants del consistori

Maurici Jiménez i Ruiz

Alcalde · Hisenda, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

Mònica Ríos i García

Dinamització Comunitària, Participació Ciutadana i Recursos Humans

 

Carles Méndez i López

Serveis i Medi ambient · 2n Tinent d'alcalde

 

Pilar Ferrero i Fresno

Benestar Social, Salut i Administració Electrònica

 

Josep Amat i Calvet 

Cultura i Ensenyament · 4t tinent d'alcalde

 

Junts per Castell-Platja d’Aro i S’Agaró (JxCat-JUNTS)

 

Integrants del consistori

Joan Giraut i Cot

Pilar Rojas i Molina

Mònica Mir i Cruañas

Emma Gimbernat i Fusté

Divendres, 15 Març 2013 10:15

Govern

Cartipàs: organització política

Acords de Junta de Govern

Organismes dels que forma part

Pla de govern

La junta de govern local depèn de l’Alcalde i té com a principal finalitat la de col·laborar amb ell en l’exercici de les seves atribucions. La junta de govern local està integrada doncs, per l’Alcalde i pels regidors nomenats per aquest en un nombre no superior a un terç dels membres del Consistori.

La seva atribució principal és la d’assessorament i assistència de l’Alcalde en l’exercici de les seves tasques. També li correspon l’exercici de les atribucions que li siguin delegades per l’Alcalde i pel ple. Les sessions no són públiques, però en el termini de deu dies des de la seva celebració, tots els membres del Consistori tenen a la seva disposició una còpia de l’acta de la sessió.

Les juntes de govern local poden tenir caràcter ordinari, amb una periodicitat no superior als quinze dies; o bé extraordinàries i urgents, que se celebren quan així ho disposa l’Alcalde. De totes maneres, a l’inici de la sessió, la majoria dels seus membres n’han de declarar la urgència.


Calendari de treball:
Sessions ordinàries: setmanalment, dimecres no festius (14.30 h)

Junta de govern:

Maurici Jiménez i Ruiz (PSC)

Alcalde · Hisenda, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

Montserrat Rovira i Ramos (ERC)

Acció Territorial i Urbanisme · 1a Tinent d'alcalde

 

Carles Méndez i López (PSC)

Serveis i Medi ambient · 2n Tinent d'alcalde

 

Pedro Torres i López (La Vall d'Aro en Comú)

Infància, Joventut i Esports · 3r Tinent d'alcalde 

 

Josep Amat i Calvet (PSC)

Cultura i Ensenyament · 4t tinent d'alcalde

 

Joan Barceló i Marull (ERC)

Promoció Econòmica, Activitats Econòmiques i Via Pública · 5è Tinent d'alcalde

 

Mònica Ríos i García (PSC)

Dinamització Comunitària, Participació Ciutadana i Recursos Humans

 

Pilar Ferrero i Fresno (PSC)

Benestar Social, Salut i Administració Electrònica

 

Jenny Xufré i Marcé (ERC)

Turisme

 

Pàgina 2 de 2