Imprimir aquesta pàgina
Dilluns, 15 Març 2021 15:34

Bonificacions fiscals i subvencions

En la majoria de casos el termini finalitza el 31 de març

El pressupost de l’Ajuntament pretén donar resposta a les necessitats dels ciutadans, posicionar el municipi turísticament, gestionar serveis bàsics, mantenir infraestructures i invertir en nous equipaments públics. Un conjunt de despeses que es compensen amb els ingressos, que provenen de les transferències d’altres administracions i dels impostos que gestiona el consistori, les taxes pels serveis municipals o per la utilització dels espais públics.

En tant que són tributs municipals, el consistori impulsa també un conjunt de reduccions (pdf) -com a bonificacions o subvencions- en funció de circumstàncies personals o segons quin sigui el fet que genera el tribut. En alguns casos el termini de sol·licituds acaba el 31 de març de 2021; i en altres la possibilitar de demanar-ho es manté oberta tot l’any, quan es produeix la situació que dona dret a la reducció de l’impost o la taxa.

Hi ha reduccions per als següents col·lectius: majors de 65 anys (75% escombraries, 25% vehicles...); beneficiaris de pensió de viudetat; (25% vehicles i 10 % immobles) persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% (excepte vehicles...); famílies nombroses i monoparentals (75% immobles i escombraries...); inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya; i beneficiaris de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya IRSC, de Renda Garantida de Ciutadania RGC, de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples IPREM.

També hi ha certes circumstàncies que poden reduir-ne la xifra, especialment en relació a l’impost de béns immobles (95% si es destinen al borsa de lloguer social o 20% si s’hi implanten sistemes d’energia solar...); vehicles (100% si és històric o 75% per a elèctrics, bimodals o GLP); escombraries (75% acreditant compostatge casolà o 30-40% amb cinc aportacions a la Deixalleria Municipal); construccions, instal·lacions i obres (95% rehabilitació de façanes o sortides d’emergència...); llicències urbanístiques (90% habitabilitat per mobilitat reduïda o 95% aprofitament tèrmic...) o en obertura d’establiments (90% contractant 6 mesos personal a l’atur...); etc.

En relació al calendari del contribuent de 2021, la majoria es paguen del 10 de juliol al 10 d’octubre excepte el de vehicles (de l’1 de febrer al 30 d’abril), terrasses i ocupació de via pública (del 5 de juny al 5 d’agost) o el mercat setmanal (de l’1 de juliol al 31 d’agost). Abans del 30 de juny es pot demanar el fraccionament de l’impost de béns immobles en tres terminis. Es poden domiciliar els rebuts o abonar-los als terminals e ServiCaixa, directament a les entitats Banc Sabadell, BBVA i Banco Santander o en línia.


Bonificacions fiscals i subvencions 2021

En la majoria de casos el termini finalitza el 31 de març

Obert tot l’any, fins que es produeix la situació que dona dret a reducció

Bonificacions en funció del col·lectiu o per circumstàncies concretes

Informació: Unitat de Serveis Econòmics · rendes@platjadaro.com · T 972 817 284 ext.233 · pdf


 

Llegir 819 vegades

Articles relacionats (per etiqueta)