Dimecres, 22 Juliol 2020 10:39

Protecció davant els incendis forestals

Obertura i manteniment de franges de 25 metres

L’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró executa d’abril a finals de juliol els treballs d’obertura i manteniment de les franges de 25 metres de prevenció davant possibles incendis forestals a diverses urbanitzacions del municipi, zones verdes i nuclis urbans, d’acord amb el projecte tècnic del terme municipal elaborat per la Diputació de Girona i aprovat el 2017, dividit en dos grans blocs i anualitats.

En aquest any 2020 s’executa la segona part que inclou les urbanitzacions Mas Nou, Mas Semi, Cim d’Aro, Puig Romaní, les Suredes, Can Manel i el nucli urbà de Castell d’Aro, i també les zones verdes municipals incloses en aquest àmbit. Conjuntament suposa una intervenció de neteja de gairebé 60 hectàrees de franges perimetrals i en 6,3 hectàrees de zona verda i s’hi destina un pressupost de 141.944 euros.

Amb aquesta actuació finalitza el projecte iniciat l’any passat amb els treballs realitzats a la zona de Mas Ros, Mont d’Aro-Los Pinos, Politur, Xicu Moner, Dalmau, La Gramoia i Vilar d’Aro; i els nuclis urbans de Platja d’Aro i de S’Agaró. Aquests treballs es van realitzar per primera vegada el 2007, i de llavors ençà se n’ha fet manteniment cada dos anys i ara s’actualitza l’actuació amb una nova aclarida de vegetació.

D’acord amb els criteris marcats per la Generalitat de Catalunya, en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, s’hi obre o s’hi manté una franja de 25 metres que les envolta tallant tot el sotabosc i arbres per evitar la continuïtat vegetal tant horitzontal (entre capçades) com vertical (entre arbustos i arbres). Les restes vegetals més petites es trituren i la fusta amb un diàmetre superior a uns 10 cm es retira o s’apilona sobre el terreny en cas que el propietari en vulgui fer ús.


Protecció davant els incendis forestals

Treballs d’obertura i manteniment de franges de 25 metres

Urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana i zones verdes

60 h perimetrals, 6,3 h de zona verda i un pressupost de 141.944 euros

Informació: regidoria de Serveis i Medi Ambient · T 972 804 215 · serveis@platjadaro.com


 

Llegir 417 vegades