Divendres, 05 Juny 2020 08:23

Covid19·Pla de Reinici Socioeconòmic

50 accions i un pressupost de 4’3 milions d’euros

Davant les conseqüències econòmiques i socials provocades per la pandèmia del Covid-19 l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha aprovat un acord amb 50 mesures valorades en 4’3 milions d’euros en quatre àmbits d’acció: la reactivació econòmica local, de seguretat i mobilitat, el suport a les persones i la viabilitat financera i l’estabilitat pressupostària. Un pla d’accions que, més enllà de les actuacions inicials per minimitzar els primers impactes, s’ha definit en línies estratègiques de futur, treballades a nivell tècnic i polític, de forma coordinada amb representants del teixit socioeconòmic local.

En l’àmbit de la reactivació econòmica i local hi destaca la creació d’una aplicació per a dispositius mòbils i targeta AROimpulsa. Campanyes pròpies de promoció turística i la participació en les de la marca Empordà i Costa Brava. Servei d’Orientació Jurídica i Mediació per als lloguers de locals comercials i oficines. Pla d’ajuda al sector de la construcció local. Nous formats d’activitats, espectacles i accions culturals de petit format amb garanties de seguretat i iniciatives per posar en valor el patrimoni natural, històric i patrimonial.

En matèria fiscals es redueix o bonifiquin diverses taxes relaciones amb la recollida d’escombraries, l’ocupació del Passeig Marítim i el domini marítimo-terrestre, ocupació de via pública o del mercat setmanal. També s’amplia d’ofici i gratuïta dels metres d’ocupació de via pública als establiments per recuperar la pèrdua dels obligats de la distancia de seguretat (a proposta dels Serveis Tècnics Municipals). Alhora per al conjunt de la ciutadania s’han traslladat d’alguns pagaments d’impostos i la demanda de bonificacions i subvencions al mes de setembre.

En l’àmbit de la seguretat i la mobilitat es reordena la mobilitat en les zones de màxima afluència de visitants (avingudes i galeries comercials i mercat setmanal), s’incorporen eines d’informació en trama urbana i a les entrades al municipi i es creen aparcaments dissuasius a l’entorn dels Estanys i l’antiga discoteca Paladium. Divisió visual de les platges en diverses zones per garantir-ne l’aforament i nou equip de 35 informadors. Establiment d’un nou Pla de Neteja i Desinfecció amb especial èmfasi en eixos comercials i turístics i en equipaments municipals i la instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic gratuïts a la via pública.

En l’àmbit de suport a les persones suplements pressupostaris de les partides d’ajudes al lloguer, d’emergència social, d’ajuda a domicili, beques socials, menjador escolar, Banc d’Aliments o d’àpats a domicili. Consolidació del Grup de Seguiment i Suport Emocional a la gent gran i les famílies, nova oferta formativa ocupacional en línia, garantir els Casals d’Estius i l’inici del curs escolar amb mesures de protecció i desinfecció, i reestructuració de l’Àrea d’Atenció a les Persones per fer front a l’augment d’usuaris i garantir-ne l’acompanyament i el seguiment.


Covid19·Pla de Reinici Socioeconòmic

Projecte amb 50 accions i un pressupost de 4’3 milions d’euros

Reactivació econòmica local, seguretat i mobilitat i el suport a les persones

Una iniciativa vehiculada des de la viabilitat financera i l’estabilitat pressupostària


 

Llegir 776 vegades