Dissabte, 23 Mai 2020 08:31

Inscripció PFI-PTT 2020-2021

Tràmit telemàtic del 25 de maig al 5 de juny

La inscripció (tràmits) per al programa de Formació Professional Inicial-Pla de Transició al Treball Guíxols-Vall d’Aro (web) ha fixat el període d’inscripció del curs 2020-2021 del 25 de maig al 5 de juny en un tràmit preferentment telemàtic i de manera excepcional presencialment a l’institut de Sant Feliu de Guíxols (web), com a centre de referència, amb cita prèvia. Els PFI-PTT són programes de formació professional inicial i d’inserció laboral per a joves del 16 a 21 anys que no puguin acreditar l’ESO. S’ofereixen dos perfils diferents: Auxiliar d’hoteleria i d’Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic (vídeo).

Cal descarregar (aquí) la sol·licitud i enviar-la per correu electrònic a b7960022@xtec.cat conjuntament la documentació necessària. Un cop rebuda i registrada la sol·licitud, es confirmarà, també per correu electrònic, la data de recepció, el número de sol·licitud i el dia i hora aproximada per fer una entrevista (interessos, motivació i aptituds) i un cop publicada la llista d’admesos segons els punts del criteri de baremació (proximitat del domicili, si és primera participació, anys d’escolarització d’ESO i l’últim curs d’ESO realitzat), hi haurà el període de matrícula.

La documentació acreditativa que cal lliurar si són majors d’edat: DNI, NIE o passaport vigent (per a estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen). Per a menors d’edat també: Llibre de família o altres documents relatius a la filiació; i document d'identitat de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet: DNI, NIE, passaport o document d'identitat del país d'origen en estrangers comunitaris).

Per acreditar criteris específics cal volant d’empadronament (només si l’adreça actual no coincideix amb la del document d’identitat), certificat de l’institut acreditant el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o s’està fent. Per acreditar condició de discapacitat, cal presentar certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD).


Inscripció PFI-PTT Guíxols-Vall d’Aro 2020-2021

Tràmit preferentment telemàtic del 25 de maig al 5 de juny

Programes a joves del 16 a 21 anys que no puguin acreditar l’ESO

Auxiliar d’hoteleria i d’Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic

Informació: T 972 117 540 · M 691 675 149 · b7960022@xtec.cat · web · tràmits · vídeo


 

Llegir 933 vegades