Dimecres, 18 Març 2020 11:12

Resum accions municipals davant el Covid-19

Situació d'equipaments, serveis i activitats 

RESUM EN RELACIÓ AL CONJUNT D’EQUIPAMENTS, SERVEIS, ACTIVITATS I ESPAIS MUNICIPALS DAVANT EL BROT DE COVID-19

Castell-Platja d’Aro · Darrera actualització: divendres 20 de març de 2020

Davant l’activació de l’estat d’emergència a tot el territori de l’Estat espanyol (Reial Decret 463/2020), l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha adoptat un conjunt de mesures en relació als equipaments, activitats i serveis municipals recollides en tres Decrets d’Alcaldia de 12, 13 i 16 de març de 2020

 

Oficines i serveis municipals

Tancament al públic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Registre d’Entrada i Padró). Només s’atendran consultes per telèfon (T 972 804 204 · T 972 817 284) o correu electrònic (oac@platjadaro.com). Les gestions cal fer-les via telemàtica al lloc web http://ciutada.platjadaro.com/e-tram. En cas de necessitat també es pot contactar amb la Policia Local (T 972 825 777).

Registre Civil: només atenció telefònica (T 972 804 217).

Serveis mínims en els serveis administratius de les Unitats de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament, però sense atenció directe al públic, només per telèfon (T 972 817 284) i correu electrònic.

Serveis mínims en les empreses concessionàries de serveis municipals: Aquàlia (aigua), Enllumenats Costa Brava (enllumenat) i GBI Serveis (recollida de residus i neteja viària), que adaptaran els recursos humans i materials a la situació.

La Policia Local, la Brigada Municipals i els Serveis Socials Municipals, en tant que serveis essencials mantenen la seva activitat, però adaptant els recursos humans i materials a la situació.

L’atenció personal de l’alcalde i les regidores i regidors de l’equip de govern es farà només per telèfon o correu electrònic i per motius urgents.

 

Comissió Tècnica de Seguiment

Constituït com a òrgan de treball el 12 de març

Continuen les reunions periòdiques programades

Els serveis municipals inicien a partir del 20 de març una nova fase de reforç a l’acompanyament de la ciutadania

Seguiment i suport actiu via telefònica de diversos col·lectius vulnerables

 

Equipaments i activitats municipals

Tots els equipaments i serveis municipals d’àmbit educatiu, infantil, juvenil, familiar, educatiu, cultural, esportiu, turístic, de promoció econòmica i de dinamització social i comunitària resten sense servei. S’ajorna tota la programació d’activitats, formació, presentacions, campionats, sortides, exposicions, etc. desenvolupada directament per l’Ajuntament o per entitats, clubs i associacions en espais i equipaments municipals.

Consultori local de Castell d’Aro: tancament del servei per concentrar personal i equipament al Centre d’Atenció Primària de Platja d’Aro (T 972 827 122).

 

Terminis administratius i obra pública

Queden en suspensió els terminis administratius i judicials, i en conseqüència hi ha una afectació directa en el funcionament i tramitació dels expedients municipals en marxa i aquells que s’hagin d’iniciar:

Es poden suspendre la prestació d’alguns contractes.

Es suspenen els terminis per resoldre expedient a l’efecte de garantir els drets del ciutadà davant requeriments notificats amb terminis.

En el cas d’haver de realitzar qualsevol petició davant la Corporació i disposar d’un termini normatiu per fer-ho, aquest també es suspèn als efectes de prescripció i caducitat.

Es paralitza l’inici de l’obra pública programada.

 

Espais públics

Es clausuren i precinten els parcs infantils, els Parcs Urbans de Salut, els parcs d’exercici físic a l’aire lliure, l’skate park, el Parc dels Estanys de Platja d’Aro, els horts urbans municipals i els parcs de lleure i socialització per a gossos. Tampoc és possible l’accés a les cales i platges.

Es tanquen totes les fonts d’aigua de boca i els lavabos públics.

El mercat setmanal de divendres es restringeix només a paradistes d’alimentació.

S’anul·la el mercat local de segona mà i de productes d’ocasió.

Programació de desinfeccions: contenidors d’escombraries, exteriors d’establiments amb permís d'obertura (en horari de tancament), entrades d’equipaments públics (CAP, Policia Local, etc.) i voreres en els trajectes habituals dels vianants. A càrrec de GBI Serveis i la col·laboració dels vehicles de Verdures Masferrer S.C.

 

Serveis Socials

Atenció telefònica i per correu electrònic (T 972 819 473 · ssocials@platjadaro.com). Només en casos d’emergència s’atendrà presencialment i amb les mesures preventives adients.

Servei d’atenció a domicili: es manté per als casos sense suport familiar i de màxima vulnerabilitat. Per a la resta, es farà seguiment telefònic.

Servei de neteges a la llar: s’anul·la el servei, es farà seguiment telefònic i només intervenció en situacions d’urgència.

Centre de dia: s’anul·la el servei de transport i es farà seguiment telefònic.

Menors amb beques de menjador escolar: s’ofereix la possibilitat de lliurar l’àpat a domicili.

Banc d’Aliments: directament al domicili de les persones vulnerables que tenen el carnet corresponent. Lliurament d’una bossa amb aliments bàsics i segons els membres de la unitat familiar.

 

Preinscripció escolar

El Departament d’Educació ajorna tots els tràmits relacionats amb el procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots els ensenyaments, en totes les etapes.

Vídeo del conseller, Josep Bargalló · https://youtu.be/fV2NA0idZSw

 

Mesures fiscals

Bonificacions i subvencions de tributs: s’amplia el termini de sol·licituds fins al 15 de setembre de 2020.

Calendari del contribuent: s’amplia el termini de pagament fins al 5 de setembre de 2020 de l’impost de vehicles i també per a l’ocupació de via pública i terrasses.

Llar d’Infants Municipal: es redueix la quota mensual i de menjador de març en funció dels dies lectius (es compensarà amb la primera quota que es generi un cop reiniciat el servei).

 

Mobilitat

S’anul·la el servei setmanal de Xarxa Bus, però es garanteixen serveis mínims de taxi (T 972 825 050).

Suspensió de la Zona Blava.

S’anul·la la rotació obligatòria de 24 hores dels vehicles a l’aparcament de la Plaça d’Europa.

Els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
  • Assistència a instal·lacions sanitàries
  • Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial
  • Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables
  • Desplaçament a entitats financeres
  • Per causa de força major o per situació de necessitat
  • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per proveir de carburant en gasolineres o estacions de servei.

Segones residències: les mesures de confinament són d’aplicació a tot el territori, i per tant el municipi té les mateixes restriccions que qualsevol altre població.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.


 

Llegir 664 vegades