Divendres, 12 abril 2019 08:13

Ple municipal ordinari · Dimecres 17 d'abril

Obert a tota la ciutadania i als mitjans de comunicació

Dimecres 17 d’abril de 2019

20.30 h · Sala d’actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

 

ORDRE DEL DIA

Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Control òrgans de govern · Informació de l’Alcaldia

Personal. Moviment de plantilla, març-abril 2019.

Subvencions

Relació de decrets de l’Alcaldia-Presidència.

Resolucions judicials rebudes des de la data de convocatòria de darrera sessió plenària ordinària.

Dictàmens

Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per a la nova construcció de l’Escola Fanals d’Aro al municipi.

Pla Econòmic Financer.

Modificació de crèdits 3/2019.

Lloguer de local per a usos i serveis municipals.

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i els sues annexes per a la contractació de la gestió del Servei Públic Municipal d’Abastament d’Aigua de Consum Humà de Castell-Platja d’Aro, en la modalitat de concessió de serveis.

Aprovació inicial del Pla d’Equipaments 2019-2039.Ratificació de l’acord de dissolució del CILMA.

Assumptes urgents

Precs i preguntes


 

Llegir 186 vegades
Més en aquesta categoria: « Pressupostos participatius 2019