Dimecres, 21 Novembre 2018 09:02

Costa Brava, reserva de la biosfera

Aposta pel reconeixement internacional de la UNESCO

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro va aprovar en ple de novembre donar suport a la declaració de la Costa Brava com a reserva de la biosfera de la UNESCO, que promou la Diputació de Girona conjuntament amb altres administracions públiques i els agents locals. Aquesta figura és un reconeixement internacional a territoris que tenen un valors naturals de gran rellevància i que prenen el compromís per treballar de forma sostenible per a la conservació dels valors ambientals i ecològics afavorint la conservació del patrimoni natural, els paisatges litorals i marins, les espècies i de la biodiversitat; alhora que fomenta l’equilibri entre el desenvolupament humà, econòmic, cultural i ecològic.

Un plantejament compartit pel consistori, que en els darrers vuit anys ha aprofundit en l’adquisició i consolidació pública de zones verdes i espais lliures, seguint el disseny previst en el seu POUM. En el període 2011-2018 s’han generat 678.343 m2 d’espais lliures dins el teixit urbà, espais forestals no urbanitzables o bé zones verdes amb aparcament; que s’han assolit a partir de convenis, expropiacions o desenvolupaments urbanístics (és a dir, la cessió obligatòria i gratuïta per part dels propietaris dels terrenys en el moment de ser desenvolupats) en les zones Treumal 1, Torrebosca, Suredes-Estanys, Mas Sais, Pinell 1 i 2, Barri de la Coma, Oest de Sant Pol i Parc dels Estanys.

Alhora hi ha en desenvolupament tres nous projectes, en modalitat de cessió urbanística, que aportaran 26.757 m2 més: PMU 4 de Castell d’Aro (espai lliure de 2.492 m2 a l’avinguda que connecta aquesta vila amb Platja d’Aro), Isaac Albéniz 1 (espai verd amb aparcament de 2.500 m2 al nord de Platja d’Aro) i l’ampliació de Port d’Aro que permetrà consolidar com a espai lliure una superfície boscosa de 21.765 m2 en primera línia de mar, evitant les construccions en aquest entorn immediat a la Platja Gran.


Costa Brava, futura reserva de la biosfera

Aposta per un assolir el reconeixement internacional de la UNESCO

Els darrers vuit anys s’han generat 678.343 m2 d’espais públics

Alhora hi ha tres nous projectes que hi aportaran 26.757 m2

Informació: regidoria d’Acció Territorial · T 972 816 463 · urbanisme@platjadaro.com


 

 

Llegir 837 vegades