Dilluns, 13 Novembre 2017 13:11

Ple Municipal Ordinari · Dimecres 15 de novembre

Obert a la ciutadania i als mitjans de comunicació social

 

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

Ple Municipal Ordinari

Dimecres 15 de novembre de 2017 · 20.30 h

Sala d’Actes de la Casa de la Vila · Platja d’Aro

 

Ordre del dia

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Informació de l’Alcaldia

Selecció de personal

Subvencions

Decrets d’Alcaldia-Presidència

Procediments contenciós-administratius

Dictàmens

Moció presentada pel grup polític municipal del PSC de rebuig a la desproporcionalitat de les mesures cautelars en contra del Vicepresident i set Consellers de la Generalitat de Catalunya.

Moció presentada pel grup polític municipal del PSC per a la defensa del model d’educació català, com a eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera.

Moció presentada pel grup polític municipal d’ICV en relació amb l’empresonament del Vicepresident i set Consellers del Govern de Catalunya. 

Moció presentada pel grup polític municipal d’ICV en defensa de l’educació com a eina de cohesió.

Moció presentada pel grup polític municipal d’ERC de declaració institucional per a la llibertat de les preses i presos polítics.

Proposta de l’aprovació inicial de la 1a modificació del Reglament del servei de transport social.

Proposta d’aprovació del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament.

Proposta d’aprovació de la modificació del Pressupost núm. 3/17.

Proposta d’aprovació de la verificació del Text refós de la modificació puntual del POUM núm. 2 – Regulació dels establiments d’allotjament turístic.

Assumptes urgents

Precs i preguntes

Llegir 339 vegades