Dimecres, 19 Agost 2015 11:26

Consells de prevenció del mosquit tigre

Les pluges habituals activen els focus de cria

 

Com a conseqüència de les pluges que s’estan produint aquests dies es donen les condicions òptimes per la proliferació del mosquit tigre. Per aquest motiu el Programa de Vigilància del Mosquit Tigre de Dipsalut recorda les recomanacions de prevenció bàsiques per evitar-ho. La forma més senzilla, efectiva i econòmica de combatre el mosquit tigre és aturar la seva cria evitant acumulacions d’aigua, per aquest motiu es recomana (pdf):

  • Eliminar els objectes que poden acumular aigua o, com a mínim, buidar-la setmanalment (gerros, cendrers, abeuradors...)
  • Tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera, els dipòsits d’aigua per regar.
  • Posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé , posar-los cap per avall o tapar-los amb una lona.
  • Eliminar (deixalleria) els pneumàtics vells.
  • Posar peixos vermells que es mengen les larves dels mosquits en basses ornamentals i fonts del jardí.
  • Netejar anualment de fulles les canaleres de teulats i terrasses.
  • Buidar l’aigua o tractar-la amb un producte larvicida d’embornals i desaigües.

El mosquit tigre és una espècie invasora procedent d’Àsia que es troba en expansió. És de mida petita, de color negre i ratllat de blanc. Les femelles dipositen els ous en sec i a la paret interna de petits recipients que poden contenir aigua (<200l.). Les larves són aquàtiques. Té un radi d’acció curt. Si evitem que a casa nostra trobi llocs per criar, nosaltres en serem els primers beneficiats.


Consells per a la prevenció del mosquit tigre

Les darrers pluges creen les condicions òptimes de proliferació

Eliminar els objectes que poden acumular aigua o tapar-los hermèticament, etc,

Espècie invasora procedent d’Àsia en expansió, amb larves aquàtiques

Informació: Programa de Vigilància del Mosquit Tigre · T 972 451 231 · info@mosquitigregirona.cat · web


 

Llegir 1240 vegades