Imprimir aquesta pàgina
Divendres, 02 Gener 2015 14:55

Condicionament d'espais públics

Antic skate park, accés Cala Rovira i Passatge Eriçons

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro continua desenvolupant, projectes de reforma, condicionament i millora dels espais públics del municipi. En els darrers mesos s’han fet diverses intervencions amb la voluntat de millorar l’accessibilitat i l’entorn de tres indrets de Platja d’Aro: l’antiga pista d’skate, el camí d’accés a Cala Rovira i el Passatge dels Eriçons. Actuacions, que plegades han suposat una inversió d’uns 60.000 euros.

L’antiga pista d’skate, entre el carrer Sant Sebastià i l’Avinguda Madrid de Platja d’Aro, havia quedat en desús arran del nou parc d’skate de zona dels Estanys, inaugurat fa quatre anys. En una primera fase es van enderrocar les rampes de formigó, es va reomplir l’interior del fossat, i també es va plantar nova vegetació i es va col·locar una vorada perimetral. En la segona, s’han col·locat onze elements per a la pràctica urbana esportiva (barres paral·leles i estàtiques, rodes de força, etc.).

Un segon projecte, ha estat la millora del camí que dóna accés a la Cala Rovira de Platja d’Aro, des del carrer que porta el mateix nom. S’hi ha fet un recrescut de paviment asfàltic sobre el que ja hi havia, per aconseguir formar el pendent que eviti acumulacions d’aigua de pluja. En aquesta rampa l’acabat és de formigó raspallat, amb nous registres i embornals. També s’ha ampliat el camí pavimentat fins al final de la rampa i s’ha construït un mur de formigó vist amb replè de terra i paviment de sauló.

També s’ha adequat el Passatge Eriçons de Platja d’Aro, tot eliminant els graons existents, pavimentant tot el seu conjunt i modificant la instal·lació d’aigües pluvials. Per dur-ho a terme s’han construït dues rampes, acabades amb paviment de formigó raspallat. Una d’aquestes –que confronta amb l’Avinguda del Cavall Bernat- ja existia, però s’ha refer de nou perquè estava en mal estat. La segona –que confronta amb el carrer Sa Pubiatina- és de nova creació.


Condicionament de diversos espais públics de Platja d’Aro

Reconversió de l’antic skate en parc urbà esportiu

Millora de l’accés per a vianants a la Cala Rovira

Adequació del Passatge Eriçons per a vianants

Informació: regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Projectes Estratègics · T 972 816 463 · urbanisme@platjadaro.com


 

Llegir 3253 vegades

Articles relacionats (per etiqueta)