Dimarts, 11 Novembre 2014 12:54

Arranjament de diversos camins rurals

Per garantir-ne l’ús com a vials turístics i d’emergències

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha desenvolupat els darrers mesos el projecte d’arranjament de diversos camins rurals de titularitat municipal situats en un entorn de sòl no urbanitzable. Concretament s’han condicionat cinc vials utilitzats com a rutes d’evacuació en cas d’emergències de les urbanitzacions, i també com a itineraris turístics i esportius, tant de BTT com de senderisme.

S’han millorat les cinc principals pistes forestals: 4.918 metres amb una amplada mitjana d’uns tres metres. S’hi ha abocat 2.655 m3 d’àrid reciclat (procedent del dipòsit de runes de Solius), que ha estat estès, anivellat i compactat, i s’ha millorat el drenatge de les aigües pluvials formant creuaments amb tubs. Una inversió final de 47.000 euros, en part subvencionada per la Diputació de Girona.

Anteriorment, s’havien realitzat treballs puntuals d’arranjament en alguns trams, però es trobaven, en general, en força mal estat pels efectes de la pluja, i en alguns punts eren gairebé impracticables. Calia una actuació de conjunt, més àmplia i al llarg de cadascun dels camins, amb l’aixecament de la cota amb aportació de material, garantint la correcta evacuació de l’aigua.

Els cinc trams són: Camí Mas Ros (535 m. de la urbanització Mas Ros al c/ Cedres), Camí Mas Nou – Hidrant (380 m., des del c/ Calandra al dipòsit d’hidrant), Camí Mas Nou – Sud (380 m. unió de la part sud de la urbanització amb el camí d’evacuació), Camí Mas Nou – Nord (2.942 m. de Hapimag a Castell d’Aro, itinerari d’evacuació de la zona nord de la urbanització); i Camí de la Font del Ferro (781 m. des de la urbanització Can Manel).


Arranjament de cinc camins rurals de Castell-Platja d’Aro

Condicionament per garantir-ne l’ús turístic com a senders i itineraris de BTT

També per assegurar-los com a vies d’evacuació ens situacions d’emergència

Intervenció en 4.918 metres lineals, amb aixecament de cota i millora del drenatge

Informació: regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Projectes Estratègics · T 972 816 463 · urbanisme@platjadaro.com


 

Llegir 1897 vegades