Dilluns, 28 abril 2014 14:33

Al·legacions a la nova Llei de Costes

El Regalment no defeneix la figura de transmissió

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro presenta al·legacions al Projecte de Reglament que desplega la Llei de Costes. La nova llei, de 2013, exclou del domini públic marítimoterrestre 800 finques cadastrals de Platja d’Aro –pisos, hotels o pàrquings- que esdevenen béns privats, prèvia transmissió de la propietat als seus ocupants. El sistema no és automàtic: cal celebrar un negoci jurídic de transmissió; però ni la llei ni el reglament no estableixen com serà el procés o el negoci jurídic, i deixen pendent aquesta figura a una futura ordre ministerial.

Fruit d’aquesta indefinició, les propietats que la llei preveu desafectar, ho segueixen estant i continuen formant part del domini públic, amb les limitacions que això suposa: els seus titulars no poden transmetre-les, ni fer-hi obres de reparació, millora i modernització. Situació que suposa que no s’hi puguin autoritzar actuacions simples (canvi d’enrajolat d’un bany o la reforma d’una cuina), ni complexes (noves llicències d’activitats).

Davant d’aquesta problemàtica, l’ajuntament proposa que el text inclogui un règim transitori per a aquestes finques, que faci possible que mentre no es concreta el negoci jurídic de transmissió de la propietat, es permeti -com a mínim- autoritzar-hi obres de reparació, millora, consolidació i modernització, així com noves activitats hoteleres i de restauració. La llei, nascuda amb la voluntat de donar seguretat jurídica als propietaris, topa ara amb aquesta manca de concreció i l’allargament dels processos burocràtics per fer-la efectiva.


Al·legacions de l’ajuntament al nou Reglament de la Llei de Costes

La nova llei exclou del domini públic 800 finques que esdevenen béns privats

Cal prèviament un negoci jurídic de transmissió que ni la llei ni el reglament no estableixen

No es poden, de moment, autoritzar transmissions ni obres de reparació, millora ni noves activitats

Informació: regidoria d'Urbanisme, Medi Natural i Projectes Estratègics · T 972 816 462 · urbanisme@platjadaro.com


 

Llegir 4082 vegades