Dimarts, 25 Març 2014 16:15

Model Integrat d'Atenció al Ciutadà

Es facilita la relació amb l’Estat i la Generalitat

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha aprovat l’adhesió al Conveni Marc per a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial català. D’aquesta manera, el municipi forma part de les entitats locals que es comprometen a facilitar als ciutadans les gestions amb les diferents administracions –tant de l’Estat com de la Generalitat de Catalunya o entitats de dret vinculades o dependents-, amb independència de la seva localització territorial.

D’aquesta manera es reconeix l’oficina de registre de l’Ajuntament com a punt oficial per a l’admissió de documents adreçats també a aquestes administracions superiors -per exemple, la data de presentació és vàlida a efectes de terminis-. Un cop lliurada la documentació se’n deixa constància amb la indicació de diverses dades, i es tramete directament als òrgans o entitats destinatàries dins dels tres dies següents a la seva recepció.

L’adhesió a aquest Conveni Marc, és un pas més en el camí traçat per l’Ajuntament per apropar-se a la ciutadania i facilitar tràmits i gestions administratives. Des de fa un any, ciutadans i empreses, tenen a la seva disposició una quarantena de tràmits i sol·licituds que poden realitzar per internet des de la web del ciutadà a través del mòdul de gestió integral e-TRAM del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

De la mateixa manera, més enllà de les oficines centrals a la Casa de Vila a Platja d’Aro, els ciutadans del municipi es poden adreçar al Punt d’Atenció Municipal de Castell d’Aro, des d’on s’ofereix la possibilitat d’obtenir informació i realitzar tràmits relacionats amb el consistori, amb atenció directa, de dilluns a divendres (10-14 h).


Adhesió al Model Integrat d'Atenció al Ciutadà

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro s’adhereix al Conveni Marc

Es facilita les gestions amb les administracions de l’Estat i la Generalitat

Es registra la documentació i es trameten directament a l’ens corresponent

Informació: Ajuntament · Serveis G enerals · T 972 817 284 · ajuntament@platjadaro.com


 

Llegir 8474 vegades